two tall glasses with milk and dalgona brown foam on top on marble with white background

Dalgona (zonder koffie)

  Dalgona koffie is momenteel een enorme trend op sociale media. Hoewel ik geen koffie drink, drink ik wel elke