Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 05.01.2024

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw relatie met de website https://thegreencreator.nl (de “Service”) die wordt beheerd door The Green Creator (“ons”, “wij”, “onze” of “Bedrijf”).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt.

Uw toegang tot en het gebruik van de Service is uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u de Service niet gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik zijn juridisch bindend. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u iets koopt, gebruikt of toegang krijgt tot een van onze producten, inclusief online producten.

Ons e-mailadres is [email protected]. “u” en “uw” verwijzen naar gebruikers van de website, communicatie, aanbiedingen en gerelateerd materiaal van dit bedrijf, hierna aangeduid als “Aanbod”.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het Bedrijf.

Om onze website te gebruiken, moet u minimaal achttien jaar oud zijn. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. Hoewel we onze site hosten op een gerenommeerd platform en inspanningen leveren om deze te onderhouden, bieden we geen expliciete garanties of verklaringen over de veiligheid van uw individuele gebruik van de website. De Algemene Voorwaarden op deze pagina kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Voorwaarden voor site en aankoopovereenkomst

Alle producten zijn exclusief eigendom van het Bedrijf. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen hoe u het Aanbod van het Bedrijf mag gebruiken en openen. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken, waarbij de ‘datum laatst bijgewerkt’ boven aan deze pagina wordt weergegeven.

Ongeacht of u ze heeft gelezen, bent u juridisch gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Als U het niet eens bent met een aspect van onze Gebruiksvoorwaarden, neem dan vriendelijk contact met ons op via email. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw naam, e-mail en toegang tot ons Aanbod en website(s) te verwijderen.

UW PRODUCTGEBRUIK EN TOESTEMMING

Bij de aankoop van ons Aanbod bent U op de hoogte gebracht van het bestaan van deze Gebruiksvoorwaarden. Door door te gaan met de aankoop en toegang te krijgen tot het Aanbod, stemt u impliciet in en blijft u instemmen met naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, evenals eventuele disclaimers en privacydisclosures die hierin worden uiteengezet.

U bevestigt dat u ten minste 18 jaar oud bent of de meerderjarigheid hebt bereikt in uw relevante rechtsgebied om toegang te krijgen tot het Aanbod. Ongeoorloofde toegang tot ons Aanbod en gerelateerd materiaal door een minderjarige wordt beschouwd als een schending, en we behouden ons het recht voor om uw toegang te beëindigen bij ontdekking van een dergelijk probleem.

KENNISGEVING INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle afbeeldingen, tekst, ontwerpen, grafieken, handelsmerken en servicemerken zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf of de correct toegewezen partij. Het gebruik van een van onze intellectuele eigendommen, geheel of gedeeltelijk, is in strijd met wetgeving. Ongeoorloofde wijziging van enig materiaal op deze site is illegaal en kan worden vervolgd voor zover dit is toegestaan, met inbegrip van het eisen van financiële boetes (schadevergoeding) en/of een bevel om onmiddellijk het gebruik van Ons intellectueel eigendom te staken.

U mag ons intellectueel eigendom op geen enkele manier gebruiken, waaronder het opnieuw publiceren van tekst, afbeeldingen, ontwerpen of andere eigendommen op een andere website of het plaatsen van een citaat of afbeelding van onze site op een website van een derde partij, waaronder sociale media. We hebben veel tijd en geld gestoken in het opbouwen van het intellectuele eigendom op deze site en om de integriteit ervan te behouden, kunnen we het gebruik ervan door derden niet toestaan.

UW MATERIALEN EN BIJDRAGEN

Wanneer u een opmerking, foto, video of ander materiaal indient op een website of platform dat eigendom is van of wordt beheerd door ons, inclusief toegangssites van derden zoals onze Facebook-groep(en) of online softwareplatforms die worden gebruikt voor het verspreiden van ons aanbod en gerelateerde materialen, erkent u en stemt u ermee in dat wij een niet-herroepelijke, commerciële licentie hebben om uw inzending geheel of gedeeltelijk opnieuw te publiceren, tenzij u expliciet anders aangeeft voor die specifieke inzending. Door ons aanbod of gerelateerde materialen te openen, doet u afstand van elk recht op privacy en behouden wij ons het recht voor om uw deelname aan deze activiteiten openbaar te maken.

GEEN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (AI)

Het Bedrijf staat niet toe dat de inhoud van deze website wordt gebruikt of gedownload door derden voor het ontwikkelen, trainen of bedienen van kunstmatige intelligentie of andere systemen voor machinaal leren (“Kunstmatige Intelligentie Doeleinden”), tenzij hiervoor schriftelijk (met inbegrip van schriftelijke, elektronische communicatie) toestemming is verleend door het Bedrijf. Zonder een dergelijke toestemming is het gebruikers van deze website, met inbegrip van derden die toegang hebben tot de website via geautomatiseerde systemen, verboden om de inhoud van de website te gebruiken voor doeleinden van kunstmatige intelligentie. Gebruikers of geautomatiseerde systemen die deze keuzes niet respecteren, worden geacht deze Gebruiksvoorwaarden te hebben geschonden.

PRODUCTBEOORDELINGEN

We kunnen u vragen om een beoordeling en/of recensie van uw aankoop. Als u ervoor kiest om een beoordeling achter te laten, is het noodzakelijk dat u voldoet aan de volgende richtlijnen:

 • U heeft het product of de producten voldoende gebruikt en/of gebruikt om een goed geïnformeerde mening te geven over de effectiviteit, waarde, esthetiek of het nut ervan; en
 • U onthoudt zich van beledigend taalgebruik, inclusief godslastering, haatdragende of racistische taal, en
 • Uw inzending houdt geen discriminatie in op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, leeftijd of handicap; en
 • Uw heeft uw aankoop niet op een illegale manier gebruikt of impliciete of expliciete claims in die richting gemaakt, en u heeft geen familiebanden met iemand die eigenaar is van een deel van onze site, en u geen valse of misleidende verklaringen aflegt, en
 • U bent niet geassocieerd met of in dienst van een site of bedrijf dat wij beschouwen als een concurrent; en
 • U voert geen campagne om anderen aan te moedigen om positieve of negatieve beoordelingen achter te laten, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gekregen.

Wij behouden de bevoegdheid om uw recensie naar eigen goeddunken goed te keuren of te weigeren. Recensies weerspiegelen niet onze meningen of overtuigingen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor een recensie of een claim, zaak, aansprakelijkheid of verlies als gevolg van een geplaatste recensie. Door een recensie in te dienen, verleent u ons een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op welke wijze dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

AFBEELDING VRIJGAVE

U bent houder van het auteursrecht op elke afbeelding(en) die u standaard of vrijwillig gebruikt op Onze platforms of in Ons Aanbod of gerelateerde materialen. Standaard, zoals een Facebook-profielfoto of een andere profielfoto die u vrijwillig verstrekt bij het openen van het Aanbod of vrijwillig op ons verzoek, verleent u ons een commerciële licentie voor elke afbeelding(en) die u aan ons verstrekt. Deze standaard of vrijwillige vrijgave van uw afbeelding en gelijkenis kan worden gebruikt voor elk redelijk toekomstig zakelijk gebruik.

KENNISGEVING VAN GEBRUIK

Wij zijn niet verplicht om u of iemand die op foto’s is afgebeeld te informeren over onze publicatie of ander gebruik van een afbeelding of afbeeldingen die u standaard of vrijwillig bij ons indient.

INTELLECTUEEL EIGENDOM – BEPERKTE LICENTIE

Alle materialen, betaald of gratis, waartoe u toegang hebt op deze of enige verwante domeinen die Ons Aanbod bevatten, zijn het exclusieve eigendom van of in licentie gegeven voor gebruik door het Bedrijf.

Wij zijn eigenaar van of hebben een licentie voor het gebruik van de lay-out en het ontwerp van pagina’s, het algemene uiterlijk, individuele afbeeldingen, pictogrammen, video’s, logo’s, slogans en handelsmerken (algemeen of federaal geregistreerd). Reproductie van enig deel van onze website(s), programma(‘s), product(en), servicemateriaal of gerelateerde communicatie is ten strengste verboden.

U ontvangt een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepbare licentie voor niet-commercieel gebruik, waardoor u toegang hebt tot alle inhoud of materialen in het Aanbod waarvoor u heeft betaald of hebt gekozen om te ontvangen. Als u de reikwijdte van deze licentie overschrijdt, bepaald door een wettelijke autoriteit zoals een rechtbank of het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), maakt u inbreuk die ons wezenlijk schaadt. We behouden ons het recht voor om schadevergoeding en/of een verbod te vorderen om de situatie te verhelpen totdat we volledig zijn hersteld.

U heeft toestemming om:

 • Toegang te krijgen tot het Aanbod voor persoonlijk gebruik (extra teamleden moeten afzonderlijk Aanbiedingen aanschaffen).
 • Materialen van het Aanbod te downloaden en/of af te drukken voor persoonlijk gebruik in uw bedrijf (extra teamleden moeten afzonderlijk Aanbiedingen aanschaffen).
 • Onze handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde materialen te gebruiken met onze toestemming, met de juiste creditering en markering, inclusief het gebruik van © met onze bedrijfsnaam als de bron van de materialen en het markeren van federaal geregistreerde handelsmerken met ® of handelsmerken van gewoonterecht met ™.

U hebt geen toestemming om:

 • Uw toegang tot het Aanbod door te verkopen of te verhandelen.
 • Het Aanbod te delen met iemand die het niet heeft gekocht of die zich niet heeft aangemeld om het te ontvangen.
 • Het geheel of gedeeltelijk herdrukken of opnieuw publiceren van het Aanbod.
 • Het verspreiden van materialen van het Aanbod of daaraan gerelateerde materialen en/of communicaties als uw eigen materiaal.
 • Het reproduceren en aanpassen van een deel of het geheel van het Aanbod voor verspreiding als uw eigen werk.
 • Het claimen van eigendom van of gebruikmaking van enig intellectueel eigendom van ons zonder onze voorafgaande toestemming, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken of trade dress.
 • Ons Aanbod of enige verwante materialen en/of communicatie op een onwettige manier of voor enige illegale of onwettige doeleinden te gebruiken.

VERZOEK OM INHOUD TE GEBRUIKEN MET TOESTEMMING

Als u onze inhoud, Aanbod(en) of gerelateerde materialen wilt gebruiken, publiceren of openen, vragen wij u om toestemming voordat u met het gebruik begint. U kunt toestemming vragen door een e-mail naar ons te sturen.

CIVIELRECHTELIJKE EN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

Hoewel ons product geen tastbaar object is dat u fysiek kunt bezitten, is diefstal, inbreuk of schending van deze gebruiksvoorwaarden ten strengste verboden. Wij behouden ons de bevoegdheid voor om juridische stappen te ondernemen tegen overtreders voor zover maximaal is toegestaan door het straf- of burgerlijk recht in een toepasselijk rechtsgebied. Door te kiezen voor deelname aan of aankoop van een van onze aanbiedingen, of door toegang tot bijbehorende communicatie en materialen, gaat u er expliciet mee akkoord u te onderwerpen aan persoonlijke jurisdictie in onze locatie.

VEILIGHEID

Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen tegen diefstal of enig ongeautoriseerd gebruik dat in strijd is met deze algemene voorwaarden. Naar ons beste vermogen slaan wij geen volledige creditcardnummers of betalingsgegevens op; in plaats daarvan worden deze verwerkt door externe verwerkers zoals Paypal of andere externe betalingsverwerkers, zoals door u gekozen bij het afrekenen. Door gebruik te maken van deze betalingsverwerkers voor toegang tot het Aanbod, vrijwaart u ons en aanvaardt u alle risico’s of aansprakelijkheid voor de beveiliging van de betalingsgegevens. U stemt er ook mee in gebonden te zijn aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de betalingsverwerker van derden.

GEHEIMHOUDING

U heeft geen recht op vertrouwelijkheid, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld, bijvoorbeeld in een latere cliëntenovereenkomst, of impliciet wordt overeengekomen zoals vereist door de wet of fiduciaire plicht.

AANVAARDING VAN RISICO

Door toegang te krijgen tot Ons Aanbod en/of bijbehorende materialen, betaald of onbetaald, accepteert u alle risico’s die verbonden zijn aan uw toegang en alle daaropvolgende acties die u kiest te ondernemen op basis van de invloed, informatie of educatieve materialen die aan u worden verstrekt.

COMMUNICATIE

Mededelingen die worden verzonden via Onze ‘contact’, blog, blogcommentaren, inschrijfpagina’s voor nieuwsbrieven of andere gerelateerde pagina’s, of rechtstreeks naar Onze telefoons of post- of e-mailadressen, worden niet beschouwd als geprivilegieerd of vertrouwelijk en kunnen worden bekeken en verspreid door derden. Wij behouden ons het eigendom voor van alle communicatie die wordt weergegeven op Onze website, servers, opmerkingen, e-mails of andere media, in overeenstemming met de wetten van Ons rechtsgebied. Wij verstrekken geen krediet of betalen geen royalty’s voor ongevraagde door gebruikers gegenereerde inhoud zoals blogcommentaren of e-mails. Voor meer informatie over de opslag en het gebruik van uw communicatie of gegevens die door u in deze communicatie zijn verstrekt, kunt u Ons Privacybeleid raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om inzendingen opnieuw te publiceren, hetzij geheel of gedeeltelijk, zoals redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van onze bedrijfsvoering. U stemt ermee in geen inhoud of communicatie in te dienen die illegaal zou kunnen zijn of een onwettig doel zou kunnen dienen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, communicatie die mogelijk lasterlijk of kwaadwillig vals, obsceen, beledigend, nalatig of anderszins schadelijk of ongepast is.

DISCLAIMERS

De inhoud van onze website en bijbehorende materialen is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in om onze website en ons bedrijf te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle directe of indirecte verliezen of wangedrag als gevolg van uw gebruik van onze website en gerelateerde communicatie. Dit omvat alle repercussies die voortvloeien uit technologische storingen zoals fouten in de verwerking van betalingen of systeemstoringen.

Hoewel wij op deze website specifieke resultaten, uitkomsten of situaties kunnen vermelden, is het belangrijk dat u begrijpt en erkent dat wij de juistheid van de hier opgenomen verklaringen van derden of de waarschijnlijkheid van succes voor u op basis van deze verklaringen of andere verklaringen op deze website niet garanderen. Als u medische, juridische of financiële vragen hebt, is het raadzaam om advies in te winnen bij een medische professional, advocaat of respectievelije adviseur/specialist. Wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor handelingen of beslissingen die u neemt als gevolg van het gebruik van deze website, de gerelateerde materialen, producten of de informatie op deze website.

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt en hoewel wij ernaar streven om tijdig nauwkeurige verklaringen te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat alle materialen en gerelateerde media die hier worden gepresenteerd volledig juist, volledig of actueel zijn. U erkent en begrijpt uitdrukkelijk dat alle informatie of kennis die u verkrijgt door het gebruik van deze website op uw eigen risico is. Als u fouten of omissies tegenkomt en ons daarvan op de hoogte wilt stellen, stuur ons dan een e-mail.

Algemene Disclaimer

Voor zover de wet dit toestaat, wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte of gevolgschade of -verlies geleden door u of anderen in verband met Ons Aanbod. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, overlijden, winstderving, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, fysieke of mentale aandoeningen, problemen, verwondingen of schade, verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winsten of contracten, verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilde tijd en elke andere vorm van verlies of schade, ongeacht hoe en of deze is veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of anderszins, zelfs als dit te voorzien was.

Wij zijn geen medische, juridische, financiële of andere professionals. Als Wij toevallig wel over dergelijke professionele kwalificaties beschikken, wordt uitdrukkelijk verklaard dat Wij geen professionele diensten verlenen tijdens het Aanbod en verwant(e) materiaal(en). U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Wij niet handelen in enige professionele hoedanigheid, inclusief medische, juridische, financiële of andere hoedanigheid, gedurende dit Aanbod. Dit Aanbod is uitsluitend bedoeld voor educatieve en entertainmentdoeleinden. Niets van het Aanbod of het (de) bijbehorende materiaal(en) mag worden beschouwd als medisch, juridisch of financieel advies.

Vrijwaringsclausule voeding

We bieden voedingsinformatie bij benadering aan voor het gemak en uit beleefdheid. Voedingsgegevens zijn voornamelijk afkomstig van de USDA Food Composition Database, indien beschikbaar, of van andere online calculators. De nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van de meetnauwkeurigheid, merken of de bron van de voedingsgegevens. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, geven we geen garanties met betrekking tot nauwkeurigheid en moedigen we lezers aan hun eigen berekeningen uit te voeren.

De auteurs van de Website zijn geen diëtisten of voedingsdeskundigen. Aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek of persoonlijke ervaring, maar mogen niet worden beschouwd als medisch of voedingsadvies. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor uw handelingen en de gevolgen die voortvloeien uit alles wat u op deze Website leest.
De Website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld om ziekten te genezen, te voorkomen, te diagnosticeren of te behandelen. Raadpleeg uw medische zorgverlener voor gezondheidsgerelateerde beslissingen.

Het bedrijf wijst aansprakelijkheid af voor bijwerkingen of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van recepten of aanbevelingen op de website of acties die u als gevolg daarvan onderneemt.

Vrijwaringsclausule Fitness en Levensstijl

We kunnen onderwerpen behandelen die verband houden met fitness en levensstijl. De informatie op de Website is uitsluitend voor informatieve doeleinden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid, verlies of schade, direct of indirect veroorzaakt, die het gevolg zou zijn van het gebruik, de toepassing of de interpretatie van de informatie over fitness en levensstijl op de Website.
Geen enkele instantie heeft de informatie op de Website geëvalueerd.

De Website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld om ziekten te genezen, te voorkomen, te diagnosticeren of te behandelen. Raadpleeg uw medische zorgverlener voor gezondheidsgerelateerde beslissingen.

Het bedrijf wijst aansprakelijkheid af voor bijwerkingen of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van of aanbevelingen op de website of acties die u als gevolg daarvan onderneemt.

Vrijwaringsclausule recepten

Hoewel elk recept is getest en met succes is gebruikt, kunnen individuele resultaten variëren. Als u zich zorgen maakt over hoe u individueel zou kunnen reageren op een bepaald recept of ingrediënt, is het raadzaam om voor gebruik advies in te winnen bij uw medisch deskundige. Door vrijwillig een recept te maken en te gebruiken, accepteert u het risico op mogelijk letsel.

Alle voedingsinformatie met betrekking tot recepten op de Website is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als een voedingsetiket. De informatie bij de recepten kan verschillen als u andere ingrediënten, afmetingen of kooktechnieken kiest.

Uitsluiting van aansprakelijkheid van derden

U erkent en stemt ermee in dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van andere deelnemers of gebruikers, inclusief uzelf.

Disclaimer

Door akkoord te gaan met deze verklaring, erkent u het begrip dat individuele resultaten kunnen verschillen. Case studies of getuigenissen geven geen typische resultaten weer, aangezien elk individu met verschillende achtergronden, besteedbare inkomensniveaus, motivatie en andere factoren buiten onze controle met Ons Aanbod(s) aan de slag gaat. Bijgevolg kan het succes van uw toegang tot of aankoop van Ons(e) Aanbod(en) of verwant(e) materiaal(en) niet worden gegarandeerd.

Garantie disclaimer

We bieden geen garanties met betrekking tot onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal. We erkennen dat programma’s, producten, diensten of programmamateriaal worden aangeboden “zoals ze zijn” en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we expliciet alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

We garanderen niet dat de programma’s, producten, diensten of programmamaterialen functioneel, ononderbroken, nauwkeurig, volledig, geschikt of vrij van fouten zijn. We garanderen niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat enig deel van de website of inhoud vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bovendien geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van onze programma-, product- of servicematerialen of websites van derden in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of enig ander aspect.

AFFILIATE MARKETING

De Website kan deelnemen aan affiliate marketing. Dit houdt in dat wanneer je een affiliate link gebruikt om een aankoop te doen, de Website een commissie verdient op die transactie. Er wordt alles aan gedaan om affiliate links te vermelden in overeenstemming met de richtlijnen.

De Website neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates Program en Bol, dat zijn affiliate advertentieprogramma’s die zijn opgezet om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon en Bol.

Gesponsorde inhoud

Van tijd tot tijd kan de Website gesponsorde inhoud publiceren die wordt geleverd door een adverteerder. Dit betekent dat een merk, agentschap of influencer-netwerk een overeenkomst aangaat met het bedrijf om inhoud te genereren met specifieke berichten of productplaatsingen. Alle dergelijke advertenties zijn op de Website openlijk en duidelijk vermeld.
Ondanks het feit dat het Bedrijf een vergoeding ontvangt (zoals geld, gratis producten of diensten) voor het plaatsen van deze gesponsorde inhoud, geeft het Bedrijf zijn oprechte mening, bevindingen, overtuigingen of ervaringen in dergelijke inhoud. De perspectieven die op de Website worden geuit, behoren toe aan de maker van de inhoud. Elke productclaim, statistiek, citaat of andere voorstelling van zaken over een product of dienst moet rechtstreeks worden geverifieerd bij de fabrikant, leverancier of relevante partij.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, STRAFSCHADE OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, INCLUSIEF VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GEGEVENS OF GEBRUIK, DOOR U GELEDEN, ONGEACHT OF DIT HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), GARANTIE OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE ANDERE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE

Disclaimer technologie

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in om u toegang te bieden tot moderne, betrouwbare technologie, software en platforms voor toegang tot Ons Aanbod en verwant materiaal. In het geval van een technologische storing erkent u echter dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke storingen. Hoewel wij redelijke inspanningen zullen leveren om u te helpen, hebben wij geen controle over bepaalde technologische problemen en moet u mogelijk ondersteuning zoeken bij een externe leverancier. Het is belangrijk te verduidelijken dat u ons en MailChimp ontslaat van alle claims die voortvloeien uit technologische storingen, behalve in het onvoorziene geval van grove nalatigheid, zoals bepaald door industrienormen.

Fouten & weglatingen

Wij bieden geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie in Ons Aanbod. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of het vertrouwen op persoonlijke meningen in Ons Aanbod of verwant materiaal.

VRIJWARING

U verbindt zich ertoe om ons bedrijf, samen met eventuele filialen, agenten, aannemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, joint venture-partners, opvolgers, overnemers, rechtverkrijgenden en licentiehouders, zoals van toepassing, te vrijwaren van alle vorderingen, rechtszaken, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met Ons Aanbod.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of materialen die u aanvraagt of ontvangt via of in verband met Ons Aanbod. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gedrag van derden, ongelukken, vertragingen, schade of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit uw toegang tot Ons Aanbod/de Onze Aanbiedingen en gerelateerd(e) materiaal(en).

BEËINDIGING

In het geval dat wij een schending van deze Algemene Voorwaarden door u waarnemen, behouden wij ons het recht voor om uw gebruik van onze website en eventuele bijbehorende communicatie naar eigen goeddunken onmiddellijk te beëindigen. De beslissing om een gebruiker toegang te verlenen tot Onze website is uitsluitend aan Ons oordeel, en Wij behouden ons het recht voor om deze toegang te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kunnen wij ook uw IP-adres blokkeren om verdere bezoeken aan onze Website(s) te voorkomen.

AANKOPEN & BETALINGEN

Door verder te gaan met de aankoop, geeft u ons toestemming om het totaalbedrag dat wordt weergegeven op het scherm van uw winkelwagentje in rekening te brengen bij de door u aangewezen betalingsprovider. U verbindt zich tot het naleven van de voorwaarden en condities zoals uiteengezet in de overeenkomst met uw kaartuitgever en eventuele andere relevante overeenkomsten met derden die van invloed kunnen zijn op uw transactie met ons. U stemt ermee in actuele, nauwkeurige en volledige gegevens te verstrekken zoals vereist om uw betaling te vergemakkelijken. Mocht het nodig zijn, dan belooft u uw betalingsgegevens onmiddellijk bij te werken om de uitvoering van eventuele lopende bestellingen te vergemakkelijken en/of de communicatie met u te vergemakkelijken indien nodig.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen voor nieuwe aankopen op elk gewenst moment te wijzigen.

U erkent de verplichting om alle van toepassing zijnde verzend- en/of administratiekosten te betalen zoals aangegeven op het scherm van uw winkelwagen.

Fouten in prijzen

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de prijsstelling te corrigeren, ongeacht of de betaling al is ontvangen. Dergelijke aanpassingen zullen schriftelijk worden gecommuniceerd via e-mail om u op de hoogte te stellen van de correctie en om u de gelegenheid te geven gepaste actie te ondernemen in reactie op een dergelijke correctie of fout.

Restituties en retourzendingen

Restituties of retourzendingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

We kunnen geen prijsaanpassing faciliteren na uw aankoop.

KOSTEN TERUGVORDEREN

U stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te leveren om een restitutie aan te vragen voordat u een terugboeking initieert bij uw financiële instelling. Als een terugboeking wordt geprobeerd, gaat u er expliciet mee akkoord af te zien van alle bonussen, partnerbonussen of andere materialen die aan u zijn verstrekt als onderdeel van uw eerste aankoop van Ons Aanbod. Wij behouden ons het recht voor om bewijs van uw toegang en deze algemene voorwaarden te verstrekken aan de financiële instelling die het geschil behandelt.

BEËINDIGING VAN TOEGANG

U hebt het recht om uw gebruik van en toegang tot een van Onze Aanbiedingen te beëindigen. U kunt dit proces starten door ons een e-mail te sturen. Het is belangrijk op te merken dat beëindiging u niet ontslaat van enige uitstaande betalingsverplichtingen. Na bevestiging van uw beëindiging worden alle openstaande saldi onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar. Als er na 14 dagen na de beëindigingsdatum nog een resterend saldo is, wordt dit doorgestuurd naar een incassobureau. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele aanvullende kosten, vergoedingen of kosten in verband met de incassoprocedure, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en gerechtskosten.

Valuta en belastingen

Alle transacties worden uitgevoerd in de lokale valuta, of indien niet expliciet aangegeven tijdens het afrekenen, in Euro (€).

Over uw bestelling wordt verkoopbelasting geheven in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten in uw of onze regio(‘s).

TERUGDRAAIEN OF ANNULEREN VAN EEN BESTELLING

Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering van een bestelling op Onze website geheel of gedeeltelijk te weigeren en zullen een gepaste terugbetaling doen. Hoeveelheden gekocht door een individuele gebruiker of huishouden kunnen worden beperkt of geannuleerd naar eigen goeddunken. De bestelhoeveelheden kunnen worden beperkt op basis van door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot bestellingen geplaatst onder dezelfde klantenaccount, bestellingen met dezelfde betaalmethode en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.

VERBOD OP WEDERVERKOOP OF DISTRIBUTIE VAN ONZE PRODUCTEN

Wij verbieden uitdrukkelijk bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst met de bedoeling om Onze producten door te verkopen. Bestellingen gedaan door wederverkopers, dealers, distributeurs of groothandelaren zijn uitdrukkelijk verboden, en indien verboden gebruik(en) wordt geconstateerd, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot Onze site op een wettige manier te beperken of te verbieden.

GESCHILLENBESLECHTING

Als u en Ons Bedrijf niet in staat zijn om een oplossing te vinden voor een geschil of mogelijke claim door te goeder trouw te onderhandelen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om een redelijke poging te doen om een dergelijk geschil te beslechten door middel van alternatieve geschillenbeslechting of bemiddeling voordat u een civiele rechtsvordering instelt.

NIET-TERUGTREKKING

In het geval dat u zich schuldig maakt aan laster, smaad of enige vorm van kleinering ten opzichte van ons bedrijf, Aanbod(en) of verwant materiaal, zoals door ons bepaald, wordt u onmiddellijk uitgesloten van het (de) Aanbod(en) en verwante communicatie. Wij behouden ons het recht voor om een civielrechtelijke vordering tegen u in te stellen voor acties die materiële schade toebrengen aan Ons Bedrijf.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Voordat u zich registreert op onze website of aankopen doet, is uw toestemming voor ons privacybeleid vereist. Na het verkrijgen van uw toestemming of wanneer deze eenmaal is verleend, vormt de combinatie van de voorwaarden in het privacybeleid en deze algemene voorwaarden, zoals hierin uiteengezet, de volledige overeenkomst tussen websitegebruikers en Ons bedrijf met betrekking tot het gebruik van deze website.

WET EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ons land. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de hierin opgenomen informatie zullen worden voorgelegd aan de plaatselijke rechtbanken van Ons bedrijf.

TOESTEMMING

Door gebruik te maken van onze website stemt u uitdrukkelijk in met onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail voor meer informatie of vragen over onze gebruiksvoorwaarden of privacybeleid.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in deze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid of in een uitdrukkelijk geschreven bepaling hierin.

VERNIETIGBAARHEID

In het geval dat een deel van deze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen hierin volledig van kracht en afdwingbaar.

CONTACT

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Bedankt voor het lezen van onze Algemene Voorwaarden. We waarderen uw tijd en begrip terwijl we samenwerken om een veilige en positieve online community te creëren.